Faktoring

Publikacja: 11-03-2012, Otagowane: pożyczka, dochód, gotówka

Faktoring to sposób na odzyskiwanie przez firmę pieniędzy od kontrahentów, którzy zalegają z należnymi płatnościami. W uproszczeniu działa to tak, że firma faktoringowa wykupuje zadłużenia i przekazuje przedsiębiorstwu zaległe pieniądze, ale nie sto procent zaległej sumy, a tylko jej część – zwykle jest to około 80 procent wartości transakcji. Pozostałe kilkanaście procent zadłużenia to prowizja, którą przejmie faktor, gdy tylko uda się mu odzyskać pieniądze od dłużnika. Podpisując umowę z firmą faktoringową przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić swojego kontrahenta, że należne płatności zostały przejęte przez inny podmiot finansowy i od tej pory pieniądze za zaległe faktury i weksle będą trafiały na konto faktora. Jeżeli firmie faktorowej nie uda się odzyskać pieniędzy od dłużnika, sprawa trafia do sądu i zaczyna się postępowanie windykacyjne. Gdy faktor nie odzyska pieniędzy, faktorant będzie zmuszony oddać zapłaconą wcześniej zaliczkę, chyba że zostanie podpisana umowa na faktoring bez regresu, gdzie firma dostaje pieniądze bez względu na to, czy faktor odzyska należności czy nie.psychoterapeuta Warszawa Praca w Lublinie praca dla inżynierów za granicą

Zobacz także:


Kredyt technologiczny


Kredyty technologiczne są udzielane tym firmom, które chcą zainwestować w działalność związaną z rozwojem nowoczesnych technologii, które dopiero trafiają na rynek. Kredyt technologiczny udzielany jest w ramach dotacji unijnych. W praktyce kredyt technologiczny to szczególny rodzaj zwykłego kredytu inwestycyjnego, z tą ...


Kapitał obrotowy firmy


Żeby firma miała szanse prawidłowo funkcjonować, niezbędny jest odpowiedni kapitał obrotowy. Jest to pewna suma pieniędzy, która na wypadek sytuacji kryzysowej będzie stanowić zabezpieczenie finansowe dla przedsiębiorstwa. Krótko mówiąc, kapitał obrotowy pozwala firmie utrzymać potrzebną płynność finansową bez ...


Rachunkowość firmy


Niezależnie od tego, w jakiej branży działa konkretna firma, jej cel jest zawsze taki sam – przedsiębiorstwo ma wypracować zysk. Wszystkie operacje finansowe firmy muszą być uwzględnione w prowadzonej rachunkowości, dzięki której w każdym momencie można sprawdzić, jak wyglądają finanse przedsiębiorstwa. Rachunkowość ...
Copyright Strona główna All Rights Reserved.