Kredyty lombardowe

Publikacja: 11-03-2012, Otagowane: zysk, pożyczka, gotówka

Kredyt lombardowy jest najstarszą znaną formą udzielania firmie pożyczki. Sposób udzielania tego typu kredytów jest bardzo prosty, ale wiąże się z wysokimi kosztami, dlatego na kredyt lombardowy decydują się tylko te firmy, które szybko potrzebują większej gotówki, a nie mają innego sposobu na pozyskanie potrzebnych pieniędzy. Kredyty lombardowe udzielane są z reguły tylko na kilka tygodni i zawsze pod zastaw. Zabezpieczeniem dla kredytobiorcy mogą być nieruchomości, samochody, papiery wartościowe, cenna biżuteria lub inne wartościowe dobra, a zastawiane przedmioty od razu są przejmowane przez bank i trzymane tak długo, aż dłużnik odda całą sumę kredytu. Gdy termin spłaty kredytu mija, bank może od razu sprzedać zastawione dobra, a za uzyskane w ten sposób pieniądze pokrywa się wysokość zadłużenia. Kredyty lombardowe są zawsze udzielane na kwotę niższą niż faktyczna wartość zastawu, zatem straty w przypadku niespłacenia kredytu są spore. Odsetki kredytu lombardowego są pobierane już na starcie, bo wysokość przyznanego kredytu jest automatycznie pomniejszana o ich wartość.bombki transkrypcje podsłuchów

Zobacz także:


Faktoring


Faktoring to sposób na odzyskiwanie przez firmę pieniędzy od kontrahentów, którzy zalegają z należnymi płatnościami. W uproszczeniu działa to tak, że firma faktoringowa wykupuje zadłużenia i przekazuje przedsiębiorstwu zaległe pieniądze, ale nie sto procent zaległej sumy, a tylko jej część – zwykle jest to około ...


Kredyt technologiczny


Kredyty technologiczne są udzielane tym firmom, które chcą zainwestować w działalność związaną z rozwojem nowoczesnych technologii, które dopiero trafiają na rynek. Kredyt technologiczny udzielany jest w ramach dotacji unijnych. W praktyce kredyt technologiczny to szczególny rodzaj zwykłego kredytu inwestycyjnego, z tą ...


Kapitał obrotowy firmy


Żeby firma miała szanse prawidłowo funkcjonować, niezbędny jest odpowiedni kapitał obrotowy. Jest to pewna suma pieniędzy, która na wypadek sytuacji kryzysowej będzie stanowić zabezpieczenie finansowe dla przedsiębiorstwa. Krótko mówiąc, kapitał obrotowy pozwala firmie utrzymać potrzebną płynność finansową bez ...
Copyright Strona główna All Rights Reserved.