Światowa Organizacja Handlu

Publikacja: 12-03-2012, Otagowane: gospodarka, siedziba, organizacja

Światowa Organizacja Handlu, czyli WTO (World Trade Organization), powstała w 1994 roku w Marrakeszu, a swoją działalność rozpoczęła rok później. Siedziba WTO znajduje się w Genewie, a cała organizacja liczy sobie ponad stu członków – Polska dołączyła do WTO już w 1995 roku. W swoich założeniach WTO jest kontynuacją wcześniejszego porozumienia, Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT). Powołanie WTO było konsekwencją negocjacji w ramach Rundy Urugwajskiej. Do zadań WTO należy przede wszystkim liberalizacja handlu międzynarodowego oraz rozwiązywanie sporów gospodarczych między członkami organizacji, a także ustalanie ceł, eliminacja korupcji, ułatwianie inwestycji zagranicznych, przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, określanie warunków pracy oraz ochrona własności intelektualnej. WTO zajmuje się również powiązaniami ekonomii i gospodarki z ochroną zdrowia oraz ekologią. Światowa Organizacja Handlu współpracuje z innymi organizacjami zajmującymi się handlem międzynarodowym, między innymi z Bankiem Światowym i Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Publikacja: 14-03-2012, Otagowane: gospodarka, siedziba, organizacja

Międzynarodowy Fundusz Walutowy to organizacja powołana do życia w ramach działalności ONZ. MFW ustanowiono w 1944 roku, a działalność Funduszu ruszyła w 1946 roku. Do MFW należy teraz 187 państw z całego świata, a siedziba organizacji znajduje się w Waszyngtonie. Podstawowe zadanie MFW to dbałość o utrzymanie stabilizacji ekonomicznej oraz pomoc krajom, które mają kłopoty gospodarcze. Warunkiem koniecznym do otrzymania pomocy finansowej z MFW jest wprowadzenie w życie niezbędnych reform ekonomicznych w danym kraju. Polska była jednym z pierwszych członków Funduszu, ale pod naciskiem Związku Radzieckiego wycofała swoje członkostwo, by jeszcze raz przystąpić do organizacji w 1986 roku. MFW działa na polu kredytowym, konsultacyjnym i regulacyjnym, ponadto ma kontroluje, czy działalność ekonomiczna krajów członkowskich przebiega zgodnie z założeniami statutowymi MFW. Zasoby finansowe MFW pochodzą z kwot udziałowych, z dochodów inwestycyjnych oraz z pożyczek zaciąganych w krajach mocno rozwiniętych.

Bank Światowy

Publikacja: 14-03-2012, Otagowane: gospodarka, organizacja, handel

Bank Światowy powstał w 1944 roku, a jego głównym założeniem było w tamtym czasie pomaganie krajom zniszczonym podczas II wojny światowej. Bank Światowy jest jedną z wyspecjalizowanych komórek podlegających ONZ. Dzisiaj Bank Światowy nie jest typowym bankiem, a raczej organizacją międzynarodową, która wspiera działania gospodarki rynkowej, a także walczy z ubóstwem w najmniej rozwiniętych krajach świata. Bank Światowy udziela potrzebującym państwom członkowskim pożyczek na bardzo długi okres czasu, wspiera także zagrożone przedsiębiorstwa publiczne, jeśli tylko rząd danego państwa zgodzi się być gwarantem dla takiej firmy. Pożyczki z BŚ są jednak przydzielane tylko pod warunkiem, że wspomagane państwo będzie wspierało własny rozwój gospodarczy, walczyło z korupcją i prowadziło politykę zgodną z duchem zmian demokratycznych. Pieniądze, które są pożyczane państwom członkowskim w ramach kredytu, pochodzą ze składek, spłaconych zadłużeń oraz ze sprzedaży obligacji. Do Banku Światowego należy prawie 200 krajów.

Finanse Unii Europejskiej

Publikacja: 17-03-2012, Otagowane: gospodarka, handel

Budżet Unii Europejskiej jest ustalany każdego roku przez wszystkie państwa członkowskie UE. Budżet tworzy się w oparciu o pięć zasad: jedności, uniwersalności, jednoroczności, specjalizacji i równowagi. Ze względu na różny poziom rozwoju gospodarczego krajów członkowskich część państw UE jest płatnikami, a pozostała grupa państw zyskuje status beneficjenta, co oznacza, że zyskuje więcej pieniędzy z unijnego budżetu niż sama wpłaca do wspólnej kasy. Obowiązkowe wydatki Unii Europejskiej to koszty związane z gospodarką rolną oraz wynikające ze zobowiązań wobec krajów spoza Unii. Z kolei wydatki nieobowiązkowe, uchwalane corocznie przez Parlament Europejski, to między innymi kwoty przeznaczane na fundusze strukturalne oraz wydatki na utrzymanie administracji unijnej. Budżet Unii Europejskiej, inaczej niż budżety państwowe, nie pełni roli instrumentu polityki makroekonomicznej i raczej w małym stopniu wpływa na ogólną gospodarkę unijną. Fundusze unijne pochodzą ze składek członkowskich, z podatku VAT oraz z opłat celnych.Banki chwilówki pożyczki http://doborpompy.pl/pompa-zanurzeniowa/

[1] 2 3     następna
Copyright Strona główna All Rights Reserved.