Lokaty bankowe

Publikacja: 25-03-2012, Otagowane: lokata, kapitał, środek pieniężny

Minęły już czasy, kiedy własne oszczędności chowało się do przysłowiowej skarpety – dzisiaj można z powodzeniem pomnożyć swoje pieniądze, a jednym ze sposobów inwestycji oszczędności są lokaty bankowe. Zaletą lokat jest stosunkowo duży poziom bezpieczeństwa. Inaczej niż na przykład w przypadku akcji pieniądze na lokacie rzadko kiedy przepadają bezpowrotnie, a ryzykiem może być co najwyżej to, że nic się na takiej lokacie nie zarobi. Lokata bankowa to nic innego jak zdeponowanie pewnej sumy pieniędzy na specjalnym rachunku. Pieniądze z lokat są wykorzystywane przez bank, a w zamian za tą pożyczkę właściciel lokaty otrzymuje finansową rekompensatę z postaci odsetek. Zyski z lokat bankowych nie są oszałamiająco wysokie, ale za to pewne. Jednak warunkiem otrzymania odsetek jest zamrożenie pieniędzy na określony przedział czasu, a wyjęcie pieniędzy z lokaty przed upływem jej terminu oznacza automatycznie stratę wypracowanego zysku. Lokaty mogą być długo- albo krótkoterminowe i różnią się one między sobą wysokością oprocentowania.

Fundusze inwestycyjne

Publikacja: 25-03-2012, Otagowane: lokata, kapitał, środek pieniężny

Na funduszach inwestycyjnych można całkiem sporo zarobić, ale są to inwestycje obarczone pewnym ryzykiem. Plusem funduszy inwestycyjnych jest to, że tylko od klienta zależy, na jak długo chce on zainwestować swoje pieniądze w jednostki funduszu. Zakupione jednostki można w każdej chwili sprzedać, chociaż trzeba się liczyć z tym, że w momencie sprzedaży jednostka funduszu będzie warta mniej niż cena, za którą jakiś czas temu kupowało się owe jednostki. Aby żeby fundusz inwestycyjny w ogóle miał sens i przyniósł jakieś liczące się zyski, trzeba zainwestować pieniądze na przynajmniej kilka lat. Do funduszu nie trzeba od razu wpłacać wszystkich pieniędzy, które chce się zainwestować, ale można na przykład co miesiąc wpłacać niewielkie kwoty zasilające indywidualne konto inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne mają różne sposoby inwestowania, a od stopnia ryzyka zależy późniejszy zysk. Najmniej zarabia się na funduszach obligacji, za to największe zyski w razie powodzenia inwestycji przynoszą fundusze agresywne, czyli inwestycje we wchodzące spółki z dobrze rokujących branż.

Bony skarbowe

Inwestycje w bony skarbowe to pożyczanie pieniędzy Skarbowi Państwa. Bony emitowane są przez Ministerstwo Finansów, a całą operacją kieruje Narodowy Bank Polski. Bony skarbowe są rejestrowane przez Centralny Rejestr Bonów Skarbowych, a ich sprzedaż odbywa się na specjalnych przetargach, które organizuje NBP. Bony skarbowe uważane są za najbezpieczniejszą formę inwestycji. Gwarantem wypłaty pieniędzy jest samo państwo, a zysk ze sprzedaży obligacji jest znany z góry, chociaż oczywiście te zyski można jeszcze bardziej pomnożyć obracając bonami na rynku finansowym. Bony skarbowe są dostępne w sprzedaży przez cały czas, ale osoby prywatne mogą kupić bony tylko za pośrednictwem banku komercyjnego. Obracając bonami skarbowymi na rynku wtórnym można ustalać dowolną wysokość prowizji, ale praktycznie w każdej sytuacji za rozliczanie transakcji odpowiada bank, który jest pośrednikiem. Rynek pierwotny bonów skarbowych jest dostępny tylko dla instytucji finansowych. Bony skarbowe muszą być wykupione najpóźniej po upływie 52 tygodni od momentu emisji bonów.

Obligacje

Obligacje są rodzajem papierów wartościowych, a dokładniej – papierów dłużnych. Ich emisją zajmuje się państwo, samorządy albo prywatne firmy, ale zdecydowanie największą popularnością cieszą się obligacje Skarbu Państwa. Obligacje wypuszczane są na rynek po to, aby emitent mógł uzyskać pieniądze na dalsze inwestycje. Obligacje kupuje się albo na rynku pierwotnym (bezpośrednio u emitenta) albo na rynku wtórnym (na przykład na giełdzie papierów wartościowych). Oprocentowanie obligacji może być stałe albo zmienne, a od rodzaju oprocentowania zależy późniejszy zysk. Oprocentowanie zmienne będzie zależało od inflacji i stopy rentowności, zaś oprocentowanie stałe jest ustalone z góry. Wysokość oprocentowania obligacji państwowych jest z reguły wyższa niż w przypadku lokat bankowych. Obligacje nie muszą dotyczyć wyłącznie pieniędzy – kupując obligacje niepieniężne otrzymuje się w zamian pewnego rodzaju prawa, na przykład udział w zyskach. Przy obligacjach pieniężnych wartość papierów dłużnych powiększona jest o wypracowane odsetki.wynajem chłodni pruszków kupno walut przez internet link

[1] 2 3     następna
Copyright Strona główna All Rights Reserved.